top of page

AHLI 

koperasi ukhwah

Kelebihan Menjadi Ahli Kelab UKHWAHCare

Koperasi UKHWAH menawarkan faedah-faedah yang terbaik untuk setiap ahli-ahlinya seperti penginapan di Regalia Servis Apartment dan Seven Residence di Kuala Lumpur. Anda juga berpeluang untuk memiliki saham didalam koperasi Ukhwah dengan kadar purata dividen sebanyak 10% setahun.

KEBAJIKAN UKHWAH Care

(Ahli yang membuat pinjaman sahaja)

- Khairat kematian 
- Perkahwinan
- Kelahiran Anak
*Mengikut Terma Dan Syarat

*Syarat-syarat sumbangan kebajikan boleh dimuat turun di sebelah kanan

DERMASISWA KEPADA PELAJAR CEMERLANG

(Ahli yang membuat pinjaman sahaja)

Koperasi UKHWAH menawarkan biasiswa 
kepada anak-anak anggota yang cemerlang 
di dalam pelajaran bagi melanjutkan 
pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

*Mengukut Terma dan Syarat

PENGINAPAN DI KUALA LUMPUR

Koperasi menyediakan tempat penginapan 
banglo atau hotel kepada anggota sekiranya 
mereka memerlukan tempat penginapan 
ketika berada di Kuala Lumpur (tertakluk 
kepada syarat).

*Mengikut Terma dan Syarat

Kelebihan Menjadi Ahli Kelab UKHWAHCare
bottom of page